Home


 

Společnost CS FINAL s.r.o. byla založena 22.5.1998. Od počátku soustředila svoje aktivity do oblasti finančních služeb se zaměřením na řešení pohledávkových a závazkových vztahů

Činnost firmy lze rozdělit do těchto oblastí:

  • řešení pohledávkových a závazkových vztahů
  • spolupráce se správci konkursních podstat, likvidátory společností, bankovními domy a exekutorskými úřady
  • obchodování s movitým a nemovitým majetkem

  CS FINAL, s.r.o. Brno tel./fax: +420 541 219 987
  Jana Uhra 4, 602 00 Brno ČBÚ:153731963/0300
  IČ:25529439 E-mail: info@cs-final.cz
  DIČ: CZ25529439 http: www.cs-final.cz